2016. június 20., hétfő 09:35

Meghívó

Írta:

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Városunk Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében június hónapban elkészíti a helyi közösségi fejlesztési stratégiáját. A stratégia készítésének határideje a pályázati kiírásnak megfelelően június 30.

A stratégia közösségi megalkotásával azt kívánjuk elérni, hogy városunk hosszú távú fejlesztése tudatos módon, a lehető legtöbb lakos és közösség, szervezet, vállalkozás egyetértésével, közreműködésével valósuljon meg. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a fejlesztési folyamatok megvalósításába is minél többen bekapcsolódjanak, célunk tehát, hogy településünk jövője minél többünk, minél több polgár közös ügye legyen.


2016. június 16., csütörtök 11:00

Fogadóórák

Írta:

A városban működő Idősek Tanácsa fogadónapjai: 2016. július 06. (szerda) 9-11 óra.

A fogadónapot tartja: Kakujáné Komáromi Erzsébet Kiss András és  2016. augusztus 03. (szerda) 9-11 óra A fogadónapot tartja: Fekete Barnáné  Rózsa Lajosné Helye: Városi Piac, Vásárcsarnok Hajdúböszörmény, Ady tér 10. 

2016. június 15., szerda 09:50

Felhívás

Írta:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a 2014-20-as Európai Uniós pályázati ciklus Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett "Zöld város kialakítása - TOP-2.1.2-15" tárgyú felhívásra.

A program keretében fejlesztendő városi funkciók meghatározása érdekében lakossági igényfelmérő kérdőívet tesszük közzé, melynek kitöltésében kérjük a segítő közreműködését.

A kérdőív kitöltésére 2016. június 18-ig van lehetőség az alábbi linkre kattintva:

https://docs.google.com/forms/d/1MuIynhk5inwJQaUj7YgDins8ylrQWnCUbMYDQdkKURw/viewform?hl=hu

 

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével hozzájárul Hajdúböszörmény fejlődéséhez!”


 

2016. június 10., péntek 09:20

Illegális hulladéklerakás

Írta:

Kommunális hulladék, építési-bontási törmelék, növényi és állati eredetű hulladék elhelyezése közterületen, gyűjtőszigetek körül, földutak, árkok, mezőgazdasági földterületek, erdők szélén, erre a célra hatóságilag nem kijelölt területen TILOS!

Az illegális hulladék-elhelyezés szabálysértésnek minősül, helyszíni bírsággal vagy hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 196 § értelmében szabálysértést követ el az a személy, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rakja le vagy helyez el. 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható. A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról a 271/2001. (XII.21.) Kormányrendelet alapján állapítható meg a hulladékgazdálkodási bírság, mely több százezer forintig terjedhet. Az illegális hulladék- elhelyezés megakadályozása érdekében a Közterület-felügyelet, a Polgárőrség és a Mezőőrség végez ellenőrzést Hajdúböszörmény bel- és külterületén. Településünk és környezetünk tisztaságának megőrzése, megóvása érdekében kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy szemetüket ne helyezzék el a Város közterületén, illetve ha ilyet tapasztal, kérjük jelentse be a 563-208 – as telefonszámon. 

2016. június 08., szerda 15:33

Meghívó Közösségi Tervezésre

Írta:

Tisztelt Hölgyem/Uram!


Városunk Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében június hónapban elkészíti a helyi közösségi fejlesztési stratégiáját. A stratégia készítésének határideje a pályázati kiírásnak megfelelően június 30. A stratégia közösségi megalkotásával azt kívánjuk elérni, hogy városunk hosszú távú fejlesztése tudatos módon, a lehető legtöbb lakos és közösség, szervezet, vállalkozás egyetértésével, közreműködésével valósuljon meg. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a fejlesztési folyamatok megvalósításába is minél többen bekapcsolódjanak, célunk tehát, hogy településünk jövője minél többünk, minél több polgár közös ügye legyen.

A Hajdúböszörményi Helyi Akciócsoport (HACS) 2016 májusában alakult meg a közszféra, az üzleti élet és a civil szektor szereplőinek együttműködésével. Első feladatunk ennek a helyi stratégiának a közösségi tervezésen alapuló megalkotása.
Stratégiaalkotásunk keretét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban meghirdetett EU-s forrás biztosítja (TOP CLLD), melyből városunk várhatóan 800 millió forintot használhat fel. A támogatási keret a helyi szervezetek, intézmények, vállalkozások számára jelent új forrásokat kulturális és közösségi infrastruktúrájuk megújítására, valamint kulturális, közösségi, közösségfejlesztési programjaik megvalósítására.
A HACS alapvető fontosságot tulajdonít annak, hogy a tervező közösségbe minél több helyi szereplő vegyen részt, hogy mindenkinek lehetősége legyen kifejezni elképzeléseit, gazdagítva, színesítve ezáltal a város jövőképét. A helyi tervező közösségbe várunk tehát mindenkit, aki elkötelezett városunk jövője mellett, és szívesen járulna hozzá ötleteivel a közösségi stratégiaalkotás folyamatához.


Ezt olvastad már?

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates