2017. november 28., kedd 16:05

Tájékoztatás

Írta:

A téli időjárás közeledtével felhívjuk a lakosság figyelmét az alábbiakra:

• Az ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek az ingatlanjaik előtti gyalogos közlekedést szolgáló járdaszakaszok hómentes és csúszásmentes állapotáról gondoskodni. Ezt elmulasztók kötelesek helytállni a síkosságból eredő balesetekért, illetve egyéb károkért. A rendelkezés betartását a közterület felügyelők ellenőrzik, és a mulasztókkal szemben büntetést szabhatnak ki.
• A kerékpárutak és gépjármű utak hó- és síktalanításáról a Polgármesteri Hivatal szerződött partnerek útján gondoskodik. Ezzel kapcsolatban emlékeztetjük az utakon közlekedőket a fokozott óvatosságra, illetve arra, hogy mindig az útviszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedjenek. A hó eltakarítása – a korlátozott számú munkagépek miatt – előre meghatározott fontossági sorrendben történik. A fő gyűjtőutak, ill. a közintézmények (mentők, orvosi rendelők, Polgármesteri Hivatal, rendőrség stb.) megközelítését biztosító utak elsőbbséget élveznek. A közlekedők által már letaposott havat a munkagépek nem tudják eltávolítani. További gondot okoznak az utak szélénél parkoló autók, illetve a nagyon keskeny utcák. Ilyen helyeken sem tudnak a munkagépek dolgozni. A sózással történő síktalanítás csak egy szűk hőmérséklet tartományban hatásos (0 °C és -5 ° C között) és csak akkor, ha később sem süllyed a hőmérséklet. Ellenkező esetben a sózás csak még síkosabbá és baleset-veszélyesebbé teszi az utakat. Mivel a sózás az utakban, földalatti közművekben, gépjárművekben, út menti növényzetben komoly korróziós károkat okoz, ezért a sózással történő síktalanítást a lehető legkisebb mértékben alkalmazzuk.
• Külön felhívjuk a kerékpárutakon közlekedők figyelmét, hogy a kerékpárutakat nem lehet sózással síktalanítani. A sós lé a kerékpárutak melletti épületek vakolatát tönkreteheti. A letaposott jégbordák rendkívül veszélyesek, ezért ilyen időszakban inkább mellőzzék a kerékpár használatát. Az utakon és a kerékpárutakon levő jeget leginkább a melegedő időjárás tudja eltávolítani.
• A háztartási hulladék gyűjtésének és elszállításának rendjét az Önkormányzat helyi rendeletben szabályozza. A téli időszak beköszöntével felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy salakot, hamut tilos a kukába rakni. Az egyéb hulladékot olyan módon kell elhelyezni az edényzetben (kukában), hogy az üríthető legyen. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a kukába belefagyott hulladékot nem szállítják el.


Jogi és Városüzemeltetési Osztály
 

2017. november 27., hétfő 15:45

Lakossági fórum - Meghívó

Írta:

I. Napirendi pont: Előzetes tájékoztató a szabályozási terv módosításának elindításáról a Városi Köztemető területének bővítésére vonatkozóan Hajdúböszörmény város szabályozási terve módosításának előkészítéséről.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzata hozzájárult ahhoz, hogy a településrendezési terv módosítása céljából a Hajdúböszörmény város szabályozási terve módosításának folyamata megindítható a Városi Köztemető területének bővítésére vonatkozóan.

Tájékoztató előadást követően (előadó: Tóth Sándor városi főépítész) észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a lakossági fórumon, melyet 2017. december 4-én 16:00-kor tartunk a Városháza Báthory termében (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz. I. emelet).

A fórumot követően 8 napon belül írásos észrevételeket tehetnek külön a „Partneri adatlap” nyomtatványon, papíralapon, a városi főépítésznek címezve, a Polgármester Hivatal címére – 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.sz.– történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben megküldve a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre.

A fórum során határozottan számítunk a lakosság aktív részvételére! Kérem, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot!

A meghívóhoz mellékletként megtekinthető, letölthető a „Partneri adatlap” (letölthető innen), illetve azt a fórum helyszínén, papíralapon is biztosítjuk véleményük rögzítése érdekében.


2017. november 21., kedd 14:41

Pályázati felhívás

Írta:

A Városi bölcsőde pályázatot hirdet élelmezésvezető munkakör ellátására
 

A kinevezés határozott idejű, 2019. 08.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Illetmény és egyéb juttatás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik.
Munkavégzés helye: 4220. Hajdúböszörmény, Eötvös József utca 11-13.
Feladatkör: élelmezésvezetői feladatok ellátása

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság • büntetlen előélet • cselekvõképesség. Az élelmezésvezetőnek a következő szakirányú végzettség valamelyikének kell megfelelnie:
a) élelmezésvezető szakképesítés,
b) vendéglátóipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettség és a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést - való dokumentált jártasság,
c) dietetikus szakképesítés, vagy
d) vendéglátóipari szakközépiskolai érettségi, vagy érettségi és szakács szakképesítés, továbbá a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést - való dokumentált jártasság.
• felhasználói szintű MS Office ismeret.

Csatolandó iratok: képesítést tanúsító okirat másolata • szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány.
A pályázatokat 2017. december 01-ig lehet benyújtani a Városi Bölcsőde intézményvezetőjéhez (4220 Hajdúböszörmény, Eötvös József u. 11-13.) Az intézményvezető fenntartja jogát, mint kinevezési jogkör gyakorlója, 2017. december 10 napjáig dönt a kinevezésről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.
A munkakör 2018.01.01. napjától tölthető be.


 

2017. november 20., hétfő 08:22

Ingatlan értékesítési hirdetmény

Írta:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 252/2017. (X.26.) Önk. számú határozata alapján értékesíteni kívánja az önkormányzati tulajdonban lévő Hajdúböszörmény, 8376/5 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú a természetben Perczel Mór utca 105. számú ingatlanra eső 466/826 tulajdoni hányadát.

Az ingatlant nyílt árverés útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti az Önkormányzat az alábbi feltételekkel:

A kikiáltási ár nettó 2.600.000 Ft. A kikiáltási árat az árverés során 5.000 Ft-tal szükséges emelni mindaddig, amíg egyetlen ajánlattevő marad versenyben. Vevőnek a nettó vételár 3%-a + Áfa bonyolítási díjat is meg kell fizetnie.
Aki az árverésen részt kíván venni, annak a nettó kikiáltási ár 10%-át letéti díjként az árverés időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 11738060-15372514 számú számlájára. A befizetés tényét az ellenőrző csekkszelvény, vagy teljesített átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni. Az az ajánlattevő, aki az árverés során a legnagyobb összegű ajánlatot teszi, az ingatlan megvásárlására jogosulttá válik, és az általa befizetett letéti díjat a vételárba be kell számítani. A licitáláson alulmaradt ajánlattevők részére a befizetett letéti díjat az Önkormányzat 15 napon belül visszafizeti. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a licitálás lezártát követően, a szerződéskötés előtt vagy után eláll az adásvételtől, úgy a letéti díj részére nem jár vissza.


2017. november 10., péntek 11:30

Pályázati felhívás

Írta:

A „Felzárkózás a Magasabb Szintű Oktatáshoz” Közalapítvány pályázatot hirdet kimagaslóan tehetséges tanulók egyszeri tanulmányi ösztöndíjára.

Pályázhatnak azok a hajdúböszörményi fiatalok, akik felsőfokú intézményben alap-, vagy mesterképzésben, ill. osztatlan képzésben első diplomát szerzők, illetve PhD hallgatók.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell egy rövid bemutatkozást, a kimagasló teljesítményt igazoló dokumentumok (bizonyítványok, versenyeredmények stb.) másolatát,
két szakember ajánlását, valamint nyilatkozatot a pályázó anyagi helyzetéről.


Ezt olvastad már?

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates