2018. március 06., kedd 08:23

Pályázati felhívás

Írta:

Hajdúböszörmény város Idősek Tanácsa pályázatot hirdet a város közigazgatási területén élő, 65 év fölötti lakosság számára. A pályázat témája: „Életem felejthetetlen történése/i”. A pályázat célja összegyűjteni, megörökíteni az idősödő korosztály élettapasztalatait, ismereteit.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 01. 12 óra. A pályázat benyújtható papíralapon, „Pályázat Idősek Tanácsa” megjelöléssel zárt borítékban, postai úton (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.), vagy a Polgármesteri Hivatal 30. irodájába Dr. Tulipán-Rácz Ildikónak, vagy elektronikus formában az alábbi e-mail címre: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
A legérdekesebb írások elismerésben részesülnek.

Az értékelés publikálása az Idősek Hónapja rendezvénysorozat keretében történik.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Kárándi Erzsébet titkár ad (561-227). 

2018. március 05., hétfő 10:28

Ingatlan értékesítési hirdetmény

Írta:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 276/2016. (X.27.) Önk. számú határozata alapján értékesíteni kívánja az önkormányzati tulajdonban lévő Hajdúböszörmény-Pród Bagota utca, 9675 hrsz-ú kivett beépítetlen terület a belterületen művelési ágú, 734 m² területű ingatlant.

Az ingatlant nyílt árverés útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti az Önkormányzat az alábbi feltételekkel:

A kikiáltási ár: 700.000 Ft. + Áfa. A kikiáltási árat az árverés során 5.000 Ft-tal szükséges emelni mindaddig, amíg egyetlen ajánlattevő marad versenyben. Vevőnek a vételár 3%-a + Áfa bonyolítási díjat is meg kell fizetnie.
Aki az árverésen részt kíván venni, annak a nettó kikiáltási ár 10%-át letéti díjként az árverés időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 11738060-15372514 számú számlájára. A befizetés tényét az ellenőrző csekkszelvény, vagy teljesített átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni. Az az ajánlattevő, aki az árverés során a legnagyobb összegű ajánlatot teszi, az ingatlan megvásárlására jogosulttá válik, és az általa befizetett letéti díjat a vételárba be kell számítani. A licitáláson alulmaradt ajánlattevők részére a befizetett letéti díjat az önkormányzat 15 napon belül visszafizeti. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a licitálás lezárultát követően, a szerződéskötés előtt, vagy után eláll az adásvételtől, úgy a letéti díj részére nem jár vissza.
A nyertes ajánlattevőnek az árverést követő 30 napon belül szerződést kell kötnie és ezzel egyidejűleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részletfizetési lehetőség nincs. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő hitelfelvétel segítségével kívánja megfizetni a vételárat, úgy a teljesítésre nyitva álló határidő - tekintettel a banki ügymenet időigényességére - 60 napra hosszabbodik meg.


2018. február 26., hétfő 00:00

Vörös kód riasztás

Írta:

RENDKÍVÜLI HIDEG IDŐJÁRÁS VÖRÖS KÓD RIASZTÁS ESETÉRE ELÉRHETŐSÉGEK.

Periféria Egyesület /az elhelyezést koordináló szervezet/

Diszpécserszolgálat elérhetőségei:
Tel.: +36-42-504-617
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.periferiaegyesulet.hu


2018. február 20., kedd 09:20

Ingatlanértékesítési hirdetmény

Írta:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 15/2018. (I.25.) Önk. számú határozata alapján értékesíteni kívánja a 4810/1 hrsz-ú 2 ha 1248 m² nagyságú önkormányzati tulajdonban lévő 35-ös főút melletti ingatlant nyílt árverés útján a legmagasabb ajánlattevő részére az alábbi feltételekkel:

A kikiáltási ár nettó 2860 Ft/m² + Áfa. A kikiáltási árat az árverés során 5.000 Ft-tal szükséges emelni mindaddig, amíg egyetlen ajánlattevő marad versenyben. Vevőnek a nettó vételár 3%-a + Áfa bonyolítási díjat is meg kell fizetnie.
Aki az árverésen részt kíván venni, annak a nettó kikiáltási ár 10%-át letéti díjként az árverés időpontjáig meg kell fizetnie Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 11738060-15372514 számú számlájára. A befizetés tényét az ellenőrző csekkszelvény, vagy teljesített átutalási megbízás bemutatásával kell igazolni. Az az ajánlattevő, aki az árverés során a legnagyobb összegű ajánlatot teszi, az ingatlan megvásárlására jogosulttá válik, és az általa befizetett letéti díjat a vételárba be kell számítani. A licitáláson alulmaradt ajánlattevők részére a befizetett letéti díjat az Önkormányzat 15 napon belül visszafizeti. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a licitálás lezártát követően, a szerződéskötés előtt vagy után eláll az adásvételtől, úgy a letéti díj részére nem jár vissza.

A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy az ingatlanon található erdő fáinak letermelését követően a város területén a város vezetősége által meghatározott helyeken 200 fát ültet és az ültetést követő egy évig ellátja azok utógondozását. A nyertes ajánlattevő az ingatlanon létesítendő tevékenységével összefüggésben legalább 8 új munkahelyet teremt és az iparűzési és gépjárműadót Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részére fizeti meg.

A nyertes ajánlattevőnek az árverést követő 30 napon belül szerződést kell kötnie és ezzel egyidejűleg meg kell fizetnie a teljes vételárat, részletfizetési lehetőség nincs. Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő hitelfelvétel segítségével kívánja megfizetni a vételárat, úgy a teljesítésre nyitva álló határidő - tekintettel a banki ügymenet időigényességére - 60 napra hosszabbodik meg.
Az ingatlan tulajdonjogának bejegyzésére a teljes vételár, bonyolítási díj és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően kerül sor.
Az ingatlan értékesítése esetén a vevő köteles az ingatlant 4 éven belül beépíteni, melynek biztosítására az önkormányzat elidegenítési és terhelési tilalmat, vagy késedelmi kötbért, vagy visszavásárlási jogot köt ki, melyről a Képviselő-testület egyedileg határozattal dönt.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §-a alapján az értékesítésre kerülő önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Az állam nevében eljáró szerv a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkozik arról, hogy kíván-e élni az elővásárlási joggal.

Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-240 telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 40-es irodájában.

A nyílt licit időpontja: 2018. március 13. 9.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Sillye Gábor terem (I. emelet 54.) 

2018. február 16., péntek 10:43

Tisztelt honfitársunk! Kedves magyar barátunk!

Írta:

A határon túli magyarok kérést fogalmaztak meg a magyarországi emberek felé, hogy írják alá a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést. Jelenleg nincs olyan átfogó európai uniós szabályozás, amely megfelelő jogi védelmet biztosítana a határon túli magyaroknak, valamint az európai őshonos nemzeti közösségeknek.

Amennyiben sikerül összegyűjteni egymillió aláírást, az Európai Bizottság köteles foglalkozni a határon túli magyarok és a több mint 50 millió őshonos kisebbség ügyével.

Kérjük, írja alá a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést a határon túli magyarok jogaiért!
Önnek 2 perc, nekik a jövő!

Kérjük, töltse ki és írja alá a hátoldalon található ívet az alábbi minta alapján!

A támogatási ívet tegye a válaszborítékba, amelyet a Magyar Postán 2018. április 3-áig ingyenesen feladhat.

A kezdeményezést elektronikusan is aláírhatja a www.jogaink.hu oldalon. 

Támogatását megköszönve,

Üdvözlettel:
Dr. Halzl József,
a Rákóczi Szövetség elnöke


 

Ezt olvastad már?

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates