2018. július 17., kedd 15:51

Gallyazási munkálatok

Írta:

2018. július 18-án a Munkácsy Mihály utcán valamint a Kálvin téren gallyazási munkákat végeznek.

A munkálatok biztonságos elvégzése érdekében 2018. július 18 (szerda) 6:00 órától lezárásra kerül a Munkácsy Mihály utca és a Kálvin tér (parkoló) teljes szakasza. A lezárt területre csak az üzletekhez érkező tehergépjárművek hajthatnak be a rakodás idejére. A munkálatok várható befejezése: 2018. július 19. (csütörtök) 17:00 óra. A munkálatok befejeztével az utat megnyitjuk a gépjárművek számára.


Kérjük a lakosság együttműködését és türelmét.


(Jogi és Városüzemeltetési Osztály)

2018. július 12., csütörtök 13:23

Várható áramszünetek

Írta:

Az E.ON a szolgáltatás minősége és a biztonságos ellátása érdekében folyamatosan korszerűsíti a hálózatát. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedethetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése.

Ezért áramszünet várható a következő időszakban:

2018. július 19-én 8 órától 14 óráig a következő utcákban kell számítani áramszünetre:

 

Hajdúböszörmény

Utca

Terület

Hrsz.

Házszám -tól

Házszám -ig

Dátum

Időpont(tól)

Időpont(ig)

Megjegyzés

Komáromi utca

   

1

27

2018-07-19

08:00

14:00

 

Szilágyi Erzsébet körút

   

2

22

2018-07-19

08:00

14:00

 

Szilágyi Erzsébet körút

   

1

33

2018-07-19

08:00

14:00

 

Újfehértói út

   

35

97

2018-07-19

08:00

14:00

 

Fazekas Gábor körút

   

24

38

2018-07-19

08:00

14:00

 

Fazekas Gábor körút

   

23

55

2018-07-19

08:00

14:00

 

Komáromi utca

   

2

24

2018-07-19

08:00

14:00

 

Újfehértói út

   

26

68

2018-07-19

08:00

14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük a lakosság együttműködését és türelmét.


(Jogi és Városüzemeltetési Osztály)

 

 

 

Az elmúlt hetekben megszaporodtak az illegális hulladéklerakással kapcsolatos bejelentések. Több külterületi dűlőúton helyeztek el építési, bontási törmeléket, valamint építkezésből származó csomagoló anyagot. Ezek az anyagok csak hivatalos lerakóhelyen helyezhetők el.

A Közterület-felügyelet kéri azon személyek jelentkezését, akik információval rendelkeznek bármilyen illegálisan, az elmúlt 2-3 hétben lerakott építési törmelék és kommunális hulladék lerakásának ügyével kapcsolatban, az illegális hulladék elhelyezésének teljes körű tisztázásának érdekében.

A bejelentéseket levélben, e-mailben, vagy személyesen Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal, Bocskai tér 1. fsz: 11 vagy 12 szobában lehet megtenni, vagy telefonon 52/563-212 vagy 52/563-211.

 

Kommunális hulladék, építési-bontási törmelék, növényi és állati eredetű hulladék elhelyezése közterületen, gyűjtőszigetek körül, földutak, árkok, mezőgazdasági földterületek, erdők szélén, erre a célra hatóságilag nem kijelölt területen TILOS!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy szabálysértést követ el az a személy, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rakja le vagy helyez el. Az illegális hulladék elhelyezőjével szemben több százezer Ft-os hulladékgazdálkodási bírság szabható ki, valamint az elszállításával keletkezett költségek is felszámolásra kerülnek.

Az illegális hulladék- elhelyezés megakadályozása érdekében a Közterület-felügyelet, a Polgárőrség és a Mezőőrség végez ellenőrzést Hajdúböszörmény bel- és külterületén.

Településünk és környezetünk tisztaságának megőrzése, megóvása érdekében kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy szemetüket ne helyezzék el a Város közterületén.

Közterület-felügyelet

2018. június 21., csütörtök 11:25

Áramszünet

Írta:

Az E.ON a szolgáltatás minősége és a biztonságos ellátása érdekében folyamatosan korszerűsíti a hálózatát. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedethetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése.

Ezért áramszünet várható a következő időszakban:

2018. június 27-én 8 órától 16 óráig a következő utcákban kell számítani áramszünetre 8 órától 16 óráig:

Szárazmalom utca egész utca
Lucernás utca 2 számtól a 10 számig, 27 számtól a 83. számig továbbá a 85 számtól a 121 számig
Külterület Külső Nánási utca végéből nyíló Zártkertek
Poór Antal utca egész utca
Olajütő utca egész utca
Számadó utca egész utca
Arad utca 111. szám
Györffy István utca egész utca
Nagy András utca 2 számtól a 24 számig
Elfenbein Bertalan utca egész utca
Ág utca egész utca

Kérjük a lakosság együttműködését és türelmét.


(Jogi és Városüzemeltetési Osztály)

2018. június 20., szerda 08:44

Álláspályázat

Írta:

Szociális Szolgáltatási Központ pályázatot hirdet 2 fő gondozó munkakör ellátására.

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidő kikötésével.
Munkaidő: napi 8 óra.
Munkavégzés helye: 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.
Illetmény és egyéb juttatás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik.

Feladatkör: gondozói feladatok ellátása házi segítségnyújtásban.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság• büntetlen elõélet • cselekvõképesség • az 1/2000. (I.07.) SZCSM rendelet szerinti szakirányú végzettség.
Pályázathoz csatolandó íratok: képesítést tanúsító okirat másolata • szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz.

Pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2018. június 24. napjáig lehet benyújtani a Szociális Szolgáltatási Központ intézményvezetőjéhez (4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.) vagy az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Töviskes Mária Magdolna intézményvezető nyújt.
Az állás 2018. július 1-től tölthető be.

Az intézményvezető a pályázatot érvénytelenné nyilváníthatja.


 

Ezt olvastad már?

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates