2017. szeptember 19., kedd 14:10

Forgalomkorlátozás

Írta:

Az Európai Mobilitási Hét keretein belül megrendezésre kerül az Autómentes Nap. A rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében 2017. szeptember 22.-én 6:00 órától 20:00 óráig a forgalmat alábbiak szerint korlátozzuk:

A rendezvény ideje alatt lezárásra kerül a Kossuth Lajos utca Kálvin tér és Petőfi Sándor utca közötti szakasza. A lezárás miatt változik a becsatlakozó utcák forgalmi rendje is, így

- a Weszprémy Gáspár utca zsákutca lesz, a lezárás ideje alatt forgalma kétirányú
- a Jókai Mór utca zsákutca lesz
- Arany János utca zsákutca lesz, a lezárás ideje alatt forgalma kétirányú

A rendezvény befejeztével az útszakaszt a gépjárműforgalom számára megnyitjuk.
A lezárás okozta kellemetlenségért kérjük a lakosság türelmét és együttműködését.


(Jogi és Városüzemeltetési Osztály)

2017. szeptember 11., hétfő 09:12

Útlezárás

Írta:

2017. szeptember 13-án szerdán kerül megrendezésre a Városnapi Ünnepség. A rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében 2017. szeptember 13-án lezárásra kerül a Kossuth Lajos utca Weszprémy Gáspár és Deák Ferenc utcai szakasza.

A lezárás időtartama 14:30-18:00. Az ünnepség befejeztével az utat gépjárműforgalom számára megnyitjuk.
A lezárás okozta kellemetlenségért kérjük a lakosság türelmét és együttműködését.


(Jogi és Városüzemeltetési Osztály)

2017. szeptember 06., szerda 15:01

Idén vasárnapig strandolhatunk

Írta:

Az alábbiakban olvashatják a tájékoztatást:

Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy a Bocskai Strand- és Gyógyfürdő, strand része 2017.szeptember 11-től (hétfőtől) zárva lesz.

Ezzel egy időben nyílik a fedett uszoda.

A fedett gyógyfürdőben továbbra is szeretettel várjuk önöket! 


 

2017. augusztus 16., szerda 08:50

Ingatlan értékesítési hirdetmény

Írta:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 396/2012.(XI.28.) Önk. számú határozata alapján értékesíteni kívánja az önkormányzati tulajdonban lévő 35-ös főút mellett a Kolozsvár u. és a Bajcsy Zs. E. u. kereszteződésében lévő Hajdúböszörmény 3585/4 kivett beépítetlen terület a belterületen művelési ágú, 1204 m² területű ingatlant.

Az ingatlant nyílt árverés útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti az Önkormányzat az alábbi feltételekkel:

- Az ingatlan vételára minimum nettó 5.000 Ft/m2 + Áfa. Az ajánlattevőnek a nettó vételár 3 %-a + Áfa bonyolítási díjat is meg kell fizetnie.
- Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie és részletesen kifejteni, hogy az ingatlanon milyen tevékenységet kíván ellátni, a tevékenység a város gazdasági életére gyakorolt hatását.
- Az ajánlat benyújtásának feltétele 500.000 Ft/ingatlan pályázati biztosíték befizetése Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 11738060-15372514 számú számlájára, vagy a biztosíték összegének letétbe helyezése a helyrajzi szám megjelölésével. Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot rendelkezésre bocsátotta, vagy igazolja a biztosíték összegének letételét. Az Önkormányzat a pályázati biztosítékot a vételárba beszámítja. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződéskötéstől eláll, úgy részére a pályázati biztosíték nem jár vissza. A pályázati eljárást lezáró döntés meghozatalát követően 30 napon belül a nem nyertes pályázóknak a pályázati biztosítékot az Önkormányzat visszafizeti.
- A nyertes pályázónak az eljárást lezáró döntés kézhezvételét követő 40 napon belül a vételi ajánlatot alá kell írnia. A vételi ajánlat aláírásának feltétele, hogy a vevőnek az Önkormányzat felé semmilyen tartozása ne legyen. Vevő a szerződéskötéskor köteles az ingatlan teljes vételárát egy összegben a bonyolítási díjjal együtt megfizetni.
- Az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot - akár indokolás nélkül is - eredménytelennek minősítse.
- Az önkormányzat – a benyújtott pályázattal összhangban, amennyiben az ingatlan hasznosítása beépítéssel jár - az értékesítésre kerülő ingatlanra 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő, melynek határidőre történő nem teljesítése esetén a vevő napi 5.000 Ft kötbért köteles fizetni az eladónak. Ennek elfogadásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
- Ajánlattevők ajánlati kötöttsége a beadási határidőt követő 90 napig tart.
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §-a alapján az értékesítésre kerülő ingatlanok vonatkozásában a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Az állam nevében eljáró szerv a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkozik arról, hogy kíván-e élni az elővásárlási joggal.
- Az ajánlatok bontására zártkörűen kerül sor, a bontás elvégzésére a Képviselő-testület a Közbeszerzési Bizottságot kéri fel.
- A pályázati eljárást lezáró döntést Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján a Képviselő-testület hozza meg.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25. (péntek) 10.00 óra
A pályázatok benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Iktatója (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. fölszint 21.)

 

Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-252 telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 40-es irodájában.
A nyílt licit időpontja: 2017. augusztus 29.
Helye: Polgármesteri Hivatal Sillye Gábor terem (I. emelet 54.) 

2017. augusztus 09., szerda 08:33

Forgalomkorlátozás

Írta:

Hajdúböszörmény, Árpád utca mindkét oldalában 2017. augusztus 9-én elkezdjük a parkolók burkolati jeleinek felújítási munkáit.

A kivitelezés során lezárásra kerülnek az utca mindkét oldalában a parkolók. Az úttesten történő parkolás ezen időszakban nem lehetséges! A munkálatok befejezése után a parkolókat a gépjárműforgalom számára megnyitjuk a délutáni órákban. A munkálatok okozta kellemetlenségért kérjük a lakosság türelmét és együttműködését.


(Jogi és Városüzemeltetési Osztály)

Ezt olvastad már?

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates