2017. október 16., hétfő 16:24

HBCITY.HU

Írta:

Bizonyára sokan találkoztak már a lakosok közül azzal a helyzettel, hogy a városunk honlapjának címét szerették volna egy külföldinek lediktálni, vagy egy más városban élőt szerettek volna tájékoztatni településünk internetes elérhetőségéről. Más anyanyelvűek számára kimondottan hosszúnk tűnik városunk ékezetek nélküli nevének leírása. Ezért már működik a hbcity.hu domain név is, amelyet beírva a hajduboszormeny.hu honlapra irányítja a keresőt a rendszer.

Jó böngészést kívánunk!
 

2017. október 13., péntek 08:25

Felhívás

Írta:

Növényvédőszer vásárlásához, felhasználásához szükséges engedéllyel nem rendelkező gazdák részére! A 43/2010 (IV.23) FVM rendelet értelmében az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédőszerek felhasználásához, vásárlásához, valamint növényvédőszerrel végzett növényvédelmi szolgáltatáshoz engedély szükséges.

Ezen engedély megszerzéséhez nyújt segítséget a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete, amely kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a tanfolyamok szervezésében.

Ennek keretében az alábbi tanfolyamokat indítjuk:

  • 80 órás alaptanfolyamot szervezünk Debrecenben: 2017. november 6 – 13. között, Hajdúdorogon: 2017. október 24 – 31. között  és 25 órás továbbképzést szervezünk Debrecenben: 2017. november 27 – 29. között
  • 8 órás továbbképzést szervezünk Debrecenben: 2017. november 27-én.

Megfelelő létszám esetén bármely településen.


Hajdúböszörmény Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve önként vállalt feladatként 2018. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Az „A” típusú ösztöndíjra az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben tanulmányaikat folytató felsőoktatási hallgatók nyújthatnak be pályázatot, míg a „B” típusú ösztöndíj az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázóknak szól, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.


2017. október 03., kedd 08:50

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

Írta:

A Hajdúböszörményi Járási Hivatal Hajdúböszörmény teljes közigazgatási területére a 2017. október 03-tól 2017. október 24-ig tartó időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

Az ebzárlat tartalma alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.


2017. szeptember 29., péntek 11:55

Nagyot változik a Weszprémy utcai ovi

Írta:

Hamarosan lezárul a Weszprémy utcai óvoda fejlesztésének kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás, ezt követően elindulhatnak a munkálatok. A több mint hatvan éve működő intézmény nemcsak új arculatot kap, új funkciókkal is bővül.

A hajdúböszörményi Napsugár Óvoda Weszprémy G. utcai telephelyének fejlesztése című projekt összköltsége 270 millió forint, melyre száz százalékos európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029 pályázat keretében. Az óvodát egykor családi házból alakították ki, 1951 óta működik a város központjában. Az intézmény nagyon népszerű, nemcsak kedvező elhelyezkedése, hanem az ott folyó oktató nevelő munka magas minősége miatt is. A száz százalékos kihasználtsággal működő intézmény azonban már régóta korszerűsítésre szorult. A fűtésrendszer felújítását sem lehetett már tovább halogatni. Továbbá nagy létszámú csoportoknak kellett kevés mosdón osztozni, a konyha helyiség felszerelése is cserére szorult. A rendkívül népszerű intézményben továbbá szükségessé vált olyan helyiségek kialakítása, ahol lehetőség van a tehetségfejlesztés megtartására. Így a projekt legfőbb céljai, a Napsugár Óvoda Weszprémy utcai telephelyének megújításával, hogy az óvodás korú gyerekek nevelésére megfelelő hátteret biztosítson, de ezzel együtt segítse a gyerekek megfelelő fejlesztését. A beruházás megvalósítása érinti az óvoda épületének korszerűsítését, átépítését, helyiségekkel történő bővítését ezzel megteremtve azt, hogy az megfeleljen a 21. század kihívásainak, elvárásainak. Így a hamarosan elinduló munkálatoknak köszönhetően jól felszerelt csoportszobák, fejlesztő és tehetségfejlesztő szobák, kiszolgáló helyiségek, minden csoporthoz fedett terasz, szabványos udvari játékok, tornaszoba, megfelelő játék- és eszköztárolásra alkalmas helyiség kerül kialakításra.


Ezt olvastad már?

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates