2016. március 30., szerda 11:45

Lakossági felhívás

Írta:

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya.

A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.
A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.


2016. március 29., kedd 13:45

Lakossági tájékoztató

Írta:

Lakossági tájékoztató a magyarországi tanyák villamos energiával történő ellátását megalapozó felméréssel kapcsolatban

A tanya a magyar vidéknek több évszázadra visszanyúló, jelentős gazdasági, települési és társadalomtörténeti múlttal rendelkező eleme, mely különösen az Alföldön ma is nagyszámú lakónépességnek nyújt otthont.

A Magyar Országgyűlés 49/2009 (V 27.) számú határozata alapján a tanya olyan örökség, valamint nemzeti érték, melynek fennmaradása és fejlesztése nemzeti érdek. A tanyai élet a természeti-táji adottságokhoz alkalmazkodó hagyományos létformát, gazdálkodási tevékenységet jelent, valamint egyedi kultúrát is közvetít. A Magyar Kormány a B/38 számú, a tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V. 27.) OGY határozatban foglaltak 2011. és 2012. évi végrehajtásáról szóló jelentésében kiemelt célkitűzéseként jelölte meg az Összes magyarországi tanya 2020. évig villamos energiával történő ellátását. A Kormány által felállított Hungarikum Bizottság 2015. június 25-i döntése értelmében a magyar tanya mint kiemelkedő nemzeti érték, bekerült a Magyar Értéktárba.


2016. március 24., csütörtök 10:55

Könyvtári Napok

Írta:

A Kertész László Városi Könyvtár és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata szeretettel várja az érdeklődőket a Böszörményi Könyvtári Napok rendezvénysorozatára!

Programok:

Április 4. (hétfő) 15 óra: Romanek Inka: Tapintható tárlat - kiállítás megnyitó
Április 5. (kedd) 17 óra: Dr. Lázár Imre: A festők városa című kötetének bemutatója
     Helyszín: Városháza, Báthory terem
     A kötetet bemutatja: Szekeres Gyula, a Hajdúsági Múzeum igazgatója
Április 6. (szerda) 1630 óra: Hajdúböszörmény helynevei a Magyar Nemzeti Helynévtárban – könyv- és online adatbázis bemutató (moderátorok: E. Nagy Katalin és Katona Csilla, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének segédmunkatársai)
Április 7. (csütörtök) 1630 óra: A Polgári utcától a Múzeum körútig: Dr. Kövér Györggyel, az ELTE professzorával, Hajdúböszörmény város díszpolgárával beszélget Gyulai Edit gimnáziumi tanár
Április 8. (péntek) 945 óra: Író-olvasó találkozó ovisoknak Vadadi Adriennel (zártkörű rendezvény)


2016. március 24., csütörtök 10:44

Felhívás

Írta:

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, a Hajdúböszörményi Tankerület illetékességi területén működő általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásra, a 2016/2017. tanévre.

Tanköteles, azaz 2009. IX. 1 - 2010. VIII. 31. között született gyermekét a szülő/gondviselő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozás időpontjai:
2016. április 14. (csütörtök) 8:00-19:00 óráig
2016. április 15. (péntek) 8:00-19:00 óráig

A beiratkozás helye:
A körzet szerint illetékes, vagy választott iskola székhelye, ahova a szülő/gondviselő a tanköteles gyermek felvételét kéri.


Az egyes általános iskolák felvételi körzetéről a szülő/gondviselő tájékozódhat az óvodákban, általános iskolákban, a tankerület székhelyén (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.), valamint Hajdúböszörmény város honlapján: www.hajduboszormeny.hu

A beíratáshoz az alábbi dokumentumokat kell a szülőnek/gondviselőnek benyújtani, bemutatni:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított hatósági igazolvány (lakcímkártya)
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás(ok), amelyek az alábbiak lehetnek:
─ óvodai szakvélemény, illetve nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, vagy sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
• nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén: regisztrációs igazolás, vagy tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya
• nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (kötelező melléklet, mely letölthető az iskola honlapjáról, vagy beszerezhető az óvodában)

Abban az esetben, ha a tanköteles tanuló a tankötelezettségét külföldön kezdi meg, ennek a tényét az illetékes járási kormányhivatalnak kell bejelenteni! ((Nkt. 91.§)
Szándéknyilatkozat leadása esetén is be kell íratni a gyermeket az iskolába a megjelölt napok egyikén!


(Riczu Juliannatankerületi igazgató)
 

2016. március 15., kedd 17:00

Haza és szabadság

Írta:

Gimnáziumi osztályomban nemrég tanítottam a 19. század eszméi című tananyagot és érettségi tételt. A konzervativizmus, liberalizmus, nacionalizmus, szocializmus jellemjegyeiről és hatásáról beszélgettünk. Többször hangsúlyoztuk, hogy ezek az ideológiák áthatották és meghatározták a 20. század közgondolkodását is.

Ma, a 21. században sokan vélik úgy, hogy letűnt, meghaladott szellemi irányzatokról beszélünk, amelyek már nem jelentenek hatást a közgondolkodásra, károsak, el kell felejtenünk.


Ezt olvastad már?

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates