2017. augusztus 16., szerda 08:50

Ingatlan értékesítési hirdetmény

Írta:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 396/2012.(XI.28.) Önk. számú határozata alapján értékesíteni kívánja az önkormányzati tulajdonban lévő 35-ös főút mellett a Kolozsvár u. és a Bajcsy Zs. E. u. kereszteződésében lévő Hajdúböszörmény 3585/4 kivett beépítetlen terület a belterületen művelési ágú, 1204 m² területű ingatlant.

Az ingatlant nyílt árverés útján a legjobb ajánlatot tevő részére értékesíti az Önkormányzat az alábbi feltételekkel:

- Az ingatlan vételára minimum nettó 5.000 Ft/m2 + Áfa. Az ajánlattevőnek a nettó vételár 3 %-a + Áfa bonyolítási díjat is meg kell fizetnie.
- Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie és részletesen kifejteni, hogy az ingatlanon milyen tevékenységet kíván ellátni, a tevékenység a város gazdasági életére gyakorolt hatását.
- Az ajánlat benyújtásának feltétele 500.000 Ft/ingatlan pályázati biztosíték befizetése Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 11738060-15372514 számú számlájára, vagy a biztosíték összegének letétbe helyezése a helyrajzi szám megjelölésével. Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot rendelkezésre bocsátotta, vagy igazolja a biztosíték összegének letételét. Az Önkormányzat a pályázati biztosítékot a vételárba beszámítja. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződéskötéstől eláll, úgy részére a pályázati biztosíték nem jár vissza. A pályázati eljárást lezáró döntés meghozatalát követően 30 napon belül a nem nyertes pályázóknak a pályázati biztosítékot az Önkormányzat visszafizeti.
- A nyertes pályázónak az eljárást lezáró döntés kézhezvételét követő 40 napon belül a vételi ajánlatot alá kell írnia. A vételi ajánlat aláírásának feltétele, hogy a vevőnek az Önkormányzat felé semmilyen tartozása ne legyen. Vevő a szerződéskötéskor köteles az ingatlan teljes vételárát egy összegben a bonyolítási díjjal együtt megfizetni.
- Az önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon a pályázatot - akár indokolás nélkül is - eredménytelennek minősítse.
- Az önkormányzat – a benyújtott pályázattal összhangban, amennyiben az ingatlan hasznosítása beépítéssel jár - az értékesítésre kerülő ingatlanra 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő, melynek határidőre történő nem teljesítése esetén a vevő napi 5.000 Ft kötbért köteles fizetni az eladónak. Ennek elfogadásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
- Ajánlattevők ajánlati kötöttsége a beadási határidőt követő 90 napig tart.
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §-a alapján az értékesítésre kerülő ingatlanok vonatkozásában a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Az állam nevében eljáró szerv a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkozik arról, hogy kíván-e élni az elővásárlási joggal.
- Az ajánlatok bontására zártkörűen kerül sor, a bontás elvégzésére a Képviselő-testület a Közbeszerzési Bizottságot kéri fel.
- A pályázati eljárást lezáró döntést Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján a Képviselő-testület hozza meg.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25. (péntek) 10.00 óra
A pályázatok benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Iktatója (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. fölszint 21.)

 

Az ingatlannal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az 52/563-252 telefonszámon, illetve a Polgármesteri Hivatal I. emelet 40-es irodájában.
A nyílt licit időpontja: 2017. augusztus 29.
Helye: Polgármesteri Hivatal Sillye Gábor terem (I. emelet 54.) 

2017. augusztus 09., szerda 08:33

Forgalomkorlátozás

Írta:

Hajdúböszörmény, Árpád utca mindkét oldalában 2017. augusztus 9-én elkezdjük a parkolók burkolati jeleinek felújítási munkáit.

A kivitelezés során lezárásra kerülnek az utca mindkét oldalában a parkolók. Az úttesten történő parkolás ezen időszakban nem lehetséges! A munkálatok befejezése után a parkolókat a gépjárműforgalom számára megnyitjuk a délutáni órákban. A munkálatok okozta kellemetlenségért kérjük a lakosság türelmét és együttműködését.


(Jogi és Városüzemeltetési Osztály)

2017. augusztus 04., péntek 09:15

Tisztelt Lakosok és Méhészek!

Írta:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal megbízásából a Hortobágy Környezetvédelmi Kft. megkezdi a belterületi fák, fasorok növényvédelmi munkáit, mely a fákon elszaporodott kártevők, kórokozók elleni védekezést jelenti.

A permetezés 2017. augusztus 14. és augusztus 16. közötti időszakban fog zajlani. A permetezések a késő esti és éjszakai órákban történnek, hogy a gyalogos és közúti forgalmat ne zavarják.

A permetezéshez felhasznált szerek:
Vektafid A 2% rovarölő szer, méhekre nem jelölésköteles
Runner 2F rovarölő szer, méhekre nem jelölésköteles
ThiovitJet gombabetegségek elleni szer, méhekre nem jelölésköteles
A felhasználás során kijuttatandó szerek a melegvérűekre nem veszélyesek, illetve az esetlegesen eszközökre (pl.: gépjármű) kijutó permetszer károsodást nem okoz.

Kérjük Önöket, hogy a permetezés ideje alatt zárt ablak mellett tartózkodjanak, továbbá felhívjuk a méhészek figyelmét, hogy a permetezés idején nincs tennivalójuk.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben kertjükön belül a permetezendő díszfák 10 m-es körzetében érő gyümölcsfa ill. zöldségfélék találhatók, akkor a permetezést követően tartsák be az élelmezés egészségügyi várakozási időt, mely 18 nap.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! 

2017. augusztus 02., szerda 11:23

Éjszakai fürdőzés

Írta:

Augusztus 20-ig minden szombaton éjszakai fürdőzésre várják a látogatókat a Bocskai Gyógyfürdő strandján. 21:00-00:00 között 1500 Ft-os belépővel vehető igénybe az éjszakai fürdőzés.

2017. július 20., csütörtök 00:00

Locsolás

Írta:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a mai napra 1. fokú, a holnapi napra pedig 2. fokú hőségriasztást adott ki. Ezért Hajdúböszörmény Város Önkormányzata elrendelte az utak állagának megóvása érdekében az alábbi szakaszok locsolását:

- Lakótelepek: Désány István utca, Tizenhárom vértanú utca, Győrössy kert
- Kemény János krt., Táncsics Mihály krt., Corvin János krt., Mátyás Király krt., Szilágyi Erzsébet krt., Fazekas Gábor krt., Hunyadi János krt., Dózsa György krt., Báthory Gábor krt.
- Korpona utca, Petőfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca, Kálvin tér, Debreceni utca (Corvin krt.-ig).

Kérjük a lakosság együttműködését és türelmét.


(Jogi és Városüzemeltetési Osztály)

1 / 19 oldal

Ezt olvastad már?

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates