2018. szeptember 28., péntek 00:00

Pályázati felhívás

Írta:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített és természeti értékek helyi védelméről szóló 41./2017. (XII.15.) Önk. rendelete alapján pályázatot hirdet az építészeti értékek helyi védelméhez nyújtandó támogatásra.

A támogatás célja a védett épületek, építmények és épületrészek megfelelő színvonalú fenntartása, felújítása és építészeti megjelenésének biztosítása.

Pályázati előírások:

(1) A pályázati feltételek:
a.) Csak a védelem alá helyezett, és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ingatlanok esetében lehet pályázni.
b.) Pályázhat olyan természetes és/vagy jogi személy, akinek/amelynek az épület, épületrész, építmény a tulajdonában, - illetőleg a tulajdonos hozzájárulásával - használatában, (haszonélvezetében), vagy bérletében van.
c.) A pályázati kérelmet a felhívás melléklete szerinti Adatlap kitöltésével kell benyújtani.
d.) A pályázatokat a Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának címezve, a Polgármesteri Hivatal városi főépítészéhez kell benyújtani.
e.) A meghirdetett határidőn túl érkezett, vagy formailag és tartalmilag nem megfelelő pályázatok – hiánypótlási felhívás (mely egyszeri és 15 napon belüli) eredménytelensége esetén – elutasításra kerülnek.
f.) Épületre újabb támogatás csak a 15 éves együttműködési kötelezettség lejártával adható.
g.) A pályázó nem a felújítási munkára, hanem a költségvetésben kimutatható többletköltségek finanszírozására kaphat támogatást.

(2) A pályázat tartalmai követelményei:
a.) A pályázó és építmény adatai (név, lakcím, elérhetőség, létesítmény elhelyezkedése, megnevezése).
b.) Pályázat mellékletei:
- építési munkához kötött munka esetén az építési engedélyezési tervdokumentáció és jogerős építési engedély,
- építési engedélyhez nem kötött munka esetén az építési engedélyezési tervdokumentációnak megfelelő tervek,
- fénykép-dokumentáció az építmény állapotáról, (min. 5 db),
- az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolata,
- a megvalósítást szolgáló részletes költségvetés,
- a megpályázott pénzösszeg megjelölése, felhasználásának tervezett módja és a megpályázott munka elkészülésének határideje,
- a pályázó kötelezettségvállalási nyilatkozata arról, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel,
- társasház esetében a tulajdonostársak, illetőleg a közös képviselő hozzájáruló nyilatkozata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 20. napja.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal főépítészéhez kell benyújtani postai úton (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz. illetve Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 4221 Pf.: 73.).

A pályázatokat a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el és dönt a támogatás mértékéről, elsősorban műszaki és városképi indokoltság alapján.
A pályázat befogadásáról a pályázó a benyújtás határidejét követő 30 napon belül, a döntésről további 30 napon belül értesítést kap.

A pályázati adatlap és a tájékoztató letölthető a innen: pályázati adatlap, tájékoztató.

Tóth Sándor Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Városi Főépítész
 

2018. szeptember 27., csütörtök 11:32

Módosított ügyfélfogadás Hajdúböszörményben

Írta:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóságának hajdúböszörményi ügyfélszolgálata (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.) technikai okok (áramszünet) miatt

2018. szeptember 28-án (pénteken) 8.00 – 11.30 között fogadja ügyfeleit.


(Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága)

 

2018. szeptember 27., csütörtök 08:42

Felhívás

Írta:

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS 2019. ÉVI RENDEZVÉNYTERVÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

A Képviselő–testület megvitatja Hajdúböszörmény város 2019. évi rendezvénytervét.

A rendezvénytervbe bekerülhet minden olyan intézmény, civil szervezet, egyesület, egyház, alapítvány, aki a rendezvénytervhez szükséges Adatlapot pontosan kitöltve eljuttatja a Felhívásban megjelölt helyre.

Az azonos időpont elkerülése céljából kérjük, a rendezvény tervezett időpontjáról egyeztessen a már hagyományos programok szervezőivel, egyéb szervezetek vezetőivel.

Az adatszolgáltatás tájékoztató jellegű, javaslata nem jelenti azt, hogy a programot automatikusan az Önkormányzat támogatja. Az Ön által tervezett program a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet be a rendezvénytervbe.

Kérjük, a mellékelt adatlap kitöltésével jelezze, milyen program, rendezvény megvalósítását tervezi a 2019. évben.

A „Adatlap” benyújtása kötelező azon szervezetek esetében is, akik CLLD megvalósítása érdekében létrejövő Helyi Akciócsoporthoz (HACS) nyújtottak be pályázatot.

Az Adatlap, valamint a Kitöltési útmutató letölthető innen: adatlap, kitöltési útmutató
Papír alapú Adatlap beszerezhető a Városháza 62. és 59. számú irodáiban.

A kitöltött adatlapokat PAPÍRALAPON szíveskedjen visszajuttatni a Városháza Iktatójába (földszint 21. számú iroda)!

Felhívjuk figyelmét, amennyiben a megadott határidőig nem jelez vissza, a program nem kerülhet be a 2019. évi rendezvénytervbe.

A rendezvénytervvel és az Adatlappal kapcsolatban további információt Berta István vezető-főtanácsostól kérhet az 563-262-es telefonszámon.

 

AZ ADATLAPOK BEADÁSI HATÁRIDEJE:

2018. november 09. (péntek) 14:00 óra
(Határidő után beküldött, illetve hiányosan kitöltött adatlapot nem fogadunk el!)


 

2018. szeptember 26., szerda 08:51

Sporthírek

Írta:

FUTSAL

Hétvégén elrajtolt az NB I-es női futsal bajnokság. A HTE hazai pályán fogadta a rivális Szekszárd együttesét.

HTE – Szekszárd FC 1-1 (1-1)

Gól: Bokor Adrienn. HTE: Torma Lilla – Tell Zsófia, Bokor Adrienn, Kota Gabriella, Mogyorósi Zsuzsanna, Nagy Anikó, Szilágyi Mariann, Folk Zsuzsanna, Nagy Mária, Pádár Anita. Edző: Quirikó Vivien.

2018. szeptember 26., szerda 08:36

Minősültek

Írta:

Fesztiválkórus minősítést szerzett a Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar az elmúlt hét Sátoraljaújhelyen rendezett XII. Nemzetközi Kórusfesztiválon.


 

Ezt olvastad már?

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates