2018. szeptember 28., péntek 00:00

Pályázati felhívás

Írta:  ...
  • Betűméret Betűméret csökkentése Betűméret csökkentése Betűméret növelése Betűméret növelése
  • Nyomtatás
  • E-mail
Értékelés:
(0 szavazat)

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített és természeti értékek helyi védelméről szóló 41./2017. (XII.15.) Önk. rendelete alapján pályázatot hirdet az építészeti értékek helyi védelméhez nyújtandó támogatásra.

A támogatás célja a védett épületek, építmények és épületrészek megfelelő színvonalú fenntartása, felújítása és építészeti megjelenésének biztosítása.

Pályázati előírások:

(1) A pályázati feltételek:
a.) Csak a védelem alá helyezett, és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ingatlanok esetében lehet pályázni.
b.) Pályázhat olyan természetes és/vagy jogi személy, akinek/amelynek az épület, épületrész, építmény a tulajdonában, - illetőleg a tulajdonos hozzájárulásával - használatában, (haszonélvezetében), vagy bérletében van.
c.) A pályázati kérelmet a felhívás melléklete szerinti Adatlap kitöltésével kell benyújtani.
d.) A pályázatokat a Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának címezve, a Polgármesteri Hivatal városi főépítészéhez kell benyújtani.
e.) A meghirdetett határidőn túl érkezett, vagy formailag és tartalmilag nem megfelelő pályázatok – hiánypótlási felhívás (mely egyszeri és 15 napon belüli) eredménytelensége esetén – elutasításra kerülnek.
f.) Épületre újabb támogatás csak a 15 éves együttműködési kötelezettség lejártával adható.
g.) A pályázó nem a felújítási munkára, hanem a költségvetésben kimutatható többletköltségek finanszírozására kaphat támogatást.

(2) A pályázat tartalmai követelményei:
a.) A pályázó és építmény adatai (név, lakcím, elérhetőség, létesítmény elhelyezkedése, megnevezése).
b.) Pályázat mellékletei:
- építési munkához kötött munka esetén az építési engedélyezési tervdokumentáció és jogerős építési engedély,
- építési engedélyhez nem kötött munka esetén az építési engedélyezési tervdokumentációnak megfelelő tervek,
- fénykép-dokumentáció az építmény állapotáról, (min. 5 db),
- az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolata,
- a megvalósítást szolgáló részletes költségvetés,
- a megpályázott pénzösszeg megjelölése, felhasználásának tervezett módja és a megpályázott munka elkészülésének határideje,
- a pályázó kötelezettségvállalási nyilatkozata arról, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel,
- társasház esetében a tulajdonostársak, illetőleg a közös képviselő hozzájáruló nyilatkozata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 20. napja.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal főépítészéhez kell benyújtani postai úton (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. sz. illetve Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 4221 Pf.: 73.).

A pályázatokat a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el és dönt a támogatás mértékéről, elsősorban műszaki és városképi indokoltság alapján.
A pályázat befogadásáról a pályázó a benyújtás határidejét követő 30 napon belül, a döntésről további 30 napon belül értesítést kap.

A pályázati adatlap és a tájékoztató letölthető a innen: pályázati adatlap, tájékoztató.

Tóth Sándor Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Városi Főépítész
 

Megjelent: 31 alkalommal Utoljára frissítve: 2018. szeptember 28., péntek 12:39

Ezt olvastad már?

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates