2017. október 06., péntek 10:16

Felhívás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójára

Írta:  ...
  • Betűméret Betűméret csökkentése Betűméret csökkentése Betűméret növelése Betűméret növelése
  • Nyomtatás
  • E-mail
Értékelés:
(0 szavazat)

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve önként vállalt feladatként 2018. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Az „A” típusú ösztöndíjra az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben tanulmányaikat folytató felsőoktatási hallgatók nyújthatnak be pályázatot, míg a „B” típusú ösztöndíj az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázóknak szól, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.


Támogatásra jogosult az, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 42.750,- Ft-ot, és vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs, kivéve az életvitelszerű lakhatást szolgáló ingatlant. (Háztartás: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.)

Az ösztöndíjra jogosult tanulók csak az elektronikus regisztrációt követően nyújthatják be pályázatukat.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva egy példányban a Polgármesteri Hivatal 28-as irodájába kell eljuttatni. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. november 7.

A pályázatokat a Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság bírálja el a 2017. decemberében tartandó ülésén.

A pályázattal kapcsolatos ügyintézés a Polgármesteri Hivatal földszint 28-as irodájában Bertalan Imre ügyintézőnél történik, felvilágosítás az 52/563-228-as telefonszámon kérhető. A pályázati kiírás letölthető a város honlapjáról a www.hajduboszormeny.hu/Önkormányzat/Pályázatok, ösztöndíjak címszó alatt.


Kiss Attila polgármester

 

Megjelent: 193 alkalommal Utoljára frissítve: 2017. október 06., péntek 11:46

Ezt olvastad már?

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates