2017. március 06., hétfő 14:01

Pályázatok

Írta:  ...
  • Betűméret Betűméret csökkentése Betűméret csökkentése Betűméret növelése Betűméret növelése
  • Nyomtatás
  • E-mail
Értékelés:
(0 szavazat)

I. A sport területén kiírásra kerülő pályázati felhívás:

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  NÉPJÓLÉTI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA pályázatot hirdet

a város közigazgatási területén tevékenykedő és hajdúböszörményi bejegyzett székhellyel rendelkező sport területen működő egyesületek, alapítványok számára. Óvodai, iskolai alapítványok, természetvédelmi, illetve diáksport egyesületek, a Városi Sportszolgáltató Kft. által működtetett sportegyesületek nem pályázhatnak.

2017. évben felhasználható keretösszeg: 4.700.000 Ft

A pályázat célja: Hajdúböszörmény közigazgatási területén folyamatos tevékenységet végző, önálló jogi személyiségű sportszervezetek működési feltételeinek kiegészítéséhez, programjaik megvalósításához támogatás nyújtása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31. (péntek) 12:00 óra

A pályázatokat kizárólag papír alapon,„Sportpályázat” megjelöléssel, zárt borítékban, postai úton (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.) vagy a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályára (30-as szoba) lehet benyújtani.

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet.

A pályázatokat egy eredeti példányban, hiteles aláírással, a Pályázati Szabályzatban meghatározott mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) 30 napnál nem régebbi Törvényszék igazolását arról, hogy a pályázó működő szervezet, valamint az aláírásra jogosult képviselőtől hitelesített aláírási címpéldány vagy hitelesített banki aláírási címpéldány,
b) nyilatkozat arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
c) igazolás, vagy nyilatkozat a saját forrás, vagy egyéb forrás nagyságáról és rendelkezésre állásáról.

A Pályázati Szabályzat szerint, amennyiben a program megvalósításához saját erő is szükséges, annak meglétét igazolni kell, illetve el kell vele számolni.

Pályázatot nem nyújthat be, aki az Önkormányzattól kapott 2016. évi támogatásával határidőre nem számolt el.

Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály (Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. szám –30-as szoba, illetve letölthető a www.hajduboszormeny.hu honlapról.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Tarcsai Edit előadó ad ( +36 52/563-230).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.04.25.


II. Az ifjúság területén kiírásra kerülő pályázati felhívás:


HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NÉPJÓLÉTI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA folyamatos pályázatot hirdet

a város közigazgatási területén tevékenykedő és hajdúböszörményi bejegyzett székhellyel rendelkező ifjúság területen működő egyesületek, alapítványok számára. Természetvédelmi, illetve sportegyesületek, diáksport egyesületek nem pályázhatnak.

2017. évben felhasználható keretösszeg: 2.300.000 Ft

A pályázaton elnyerhető támogatás összege maximum 250.000 Ft lehet.

A pályázat célja: Hajdúböszörmény közigazgatási területén folyamatos tevékenységet végző, önálló jogi személyiségű ifjúsági szervezetek programjaik megvalósításához kiegészítő támogatás nyújtása, valamint pályázati önerő képzéséhez.

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos, minden hónap 5-éig.

A pályázatokat kizárólag papír alapon, „Ifjúsági pályázat” megjelöléssel, zárt borítékban, postai úton (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.) vagy a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályára (30-as szoba) lehet benyújtani.

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet.

A pályázatokat egy eredeti példányban, hiteles aláírással, a Pályázati Szabályzatban meghatározott mellékletekkel együtt kell benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) 30 napnál nem régebbi Törvényszék igazolását arról, hogy a pályázó működő szervezet, valamint az aláírásra jogosult képviselőtől hitelesített aláírási címpéldány vagy hitelesített banki aláírási címpéldány,
b) nyilatkozat arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
c) igazolás, vagy nyilatkozat a saját forrás, vagy egyéb forrás nagyságáról és rendelkezésre állásáról.

A Pályázati Szabályzat szerint, amennyiben a program megvalósításához saját erő is szükséges, annak meglétét igazolni kell.

Pályázatot nem nyújthat be, aki az Önkormányzattól kapott 2016. évi támogatásával határidőre nem számolt el.

Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály (Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. szám –30-as szoba), illetve letölthető a www.hajduboszormeny.hu honlapról.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Tarcsai Edit előadó ad ( +36 52/563-230).


III. diáksport területén kiírásra kerülő pályázati felhívás:


HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NÉPJÓLÉTI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA FOLYAMATOS PÁLYÁZATOT HIRDET


a város közigazgatási területén tevékenykedő és hajdúböszörményi bejegyzett székhellyel rendelkező diáksport egyesületek részére

Felhasználható keretösszeg: 1.000.000 Ft

A pályázaton elnyerhető támogatás összege maximum 200.000,- Ft lehet.

A pályázat célja: Hajdúböszörmény közigazgatási területén folyamatos tevékenységet végző nevelési, oktatási intézmények diáksport programjainak megvalósításához kiegészítő támogatás nyújtása, valamint pályázati önerő képzéséhez.

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos, minden hónap 5-éig.

A pályázatokat kizárólag papír alapon, „Diáksport pályázat” megjelöléssel, zárt borítékban, postai úton (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.) vagy a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 30-as szobába lehet benyújtani.

A pályázatokat egy eredeti példányban, hiteles aláírással együtt kell benyújtani.

Támogatási szerződés megkötésére csak azon szervezettel kerülhet sor, amely a támogatás megítélését követően igazolja, hogy semminemű államháztartási vagy annak alrendszereibe való köztartozása nincs.

Pályázatot nem nyújthat be, aki az Önkormányzattól kapott 2016. évi támogatásával határidőre nem számolt el.

Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán (Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. szám - 30-as szoba).

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Tarcsai Edit előadó ad ( +36 52/563-230).

A pályázat nem kerül nyilvános kihirdetésre. A pályázati felhívásról értesítünk valamennyi intézményt. 

Megjelent: 186 alkalommal

Ezt olvastad már?

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates